Pigmentový koncentrát 668

Barevné pigmenty

Nezapomněli jsme na žádný odstín - naše koncentráty barevných pigmentů

Abychom dali vaší kreativitě co nejvíce prostoru, připravili jsme pro vás výběr z celkem 22 barevných odstínů. Všechny barevné odstíny můžete vzájemně smíchat - vaší kreativitě a barevné rozmanitosti neklademe žádné meze. Kromě toho je k dostání zlatý a stříbrný barevný odstín jako koncentráty s perleťově lesklými pigmenty.

Oblast použití: 

Pro obarvení nebo tónování především Voskové lazury LEINOS 600 (na dřevo), Stírací lazury na stěnu 601, Lazurovací stěrky 630, Lazurovacího pojiva 646 a našich kaseinových, disperzních, silikátových, jílových a vápenných barev a nátěrových a valených omítek. Hlavní součást techniky vintage.

Technické vlastnosti: 

Již s dodáním malého množství pigmentového koncentrátu velmi vysoká intenzita barvy. Snadno zpracovatelný. Paropropustný. Nelze použít jako plný odstín. Perleťově lesklé pigmenty jsou vhodné k obarvení Lazurovacího pojiva LEINOS 646.

Barevný odstín: 

Aktuálně je dostupných 24 různých barevných odstínů s těmito čísly barev:

303 Železitá červeň,
306 Železitý mahagon,
307 Oxidově žlutá,
309 Okrově žlutá,
311 Okrová Havana,
312 Okrová červeň,
313 Okrová rezavá hněď,
320 Ebenová čerň,
323 Ultramarinová modř *,
324 Ultramarinová fialová *,
326 Slunečně žlutá,
327 Oranžová,
328 Spinelová modř,
329 Spinelová zeleň,
330 Spinelový tyrkys,
331 Titanová běloba,
332 Pompejská červeň,
333 Kukuřičná žlutá,
335 Ultramarinová červeň *,
336 Ultramarinová červenofialová *,
337 Mořenová tmavá červeň *,
338 Mořenová světlá červeň *,

Všechny barevné odstíny můžete vzájemně smíchat.

* Nevhodné na vápenné barvy.

Perleťově lesklé pigmenty:
340 Šterlinková stříbrná,
345 Zlatá saténová

Perleťově lesklé pigmenty mohou být použity k obarvení Lazurovacích pojiv LEINOS 646!

Nenaředěné jsou koncentráty vhodné v rámci techniky špachtlování pro tvorbu efektu a pro malování šablon.

Složení: 

Voda, šelakové mýdlo, mýdlo z přírodních pryskyřic, včelí vosk, karnaubský vosk, metylcelulóza, minerální pigmenty, benzisothiazolinon, pyrithion zinečnatý. Obsah VOC <1 g/l. Limitní hodnota EU max. 30 g/l (kategorie "a" od 2010).

Zpracování: 

Všechny pigmentové koncentráty 668 můžete dle libosti vzájemně smíchat. Pro zaručení rovnoměrného poskytnutí barvy musí být pigmentové koncentráty 668 velmi pečlivě zamíchány do barveného produktu.

Doba schnutí: 

Viz Technický list výrobku, který má být obarven.

Velikost balení a spotřeba: 

Různé podle účelu použití a požadované intenzitě barvy.

balení  
0,1l  
0,5l
 

 

Skladování a trvanlivost: 

Uchovávejte na chladném, suchém místě v uzavřené nádobě. Chraňte před mrazem!

Likvidace: 

Evropský katalog odpadů (EAK/EWC) 08 01 20.

Ředící a čistící prostředky: 

Voda a LEINOS Rostlinné mýdlo 930. Výrobek je připraven k přímému použití.

Standardní věty o nebezpečnosti: 

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Může vyvolat alergickou reakci.
Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Linka pomoci pro alergiky: +420 553 627 764