Proti broukům a plísním 130

Impregnace a penetrace

Zpevňovací prostředek na dřevo chrání dřevo fyzikálně a mechanicky proti hmyzu a plísním narušujícím dřevo.
Rovněž na zpevnění dřeva, které se stalo pórovité. 

Vodný roztok.

Oblast použití: 

Preventivní zpevňovací prostředek s otevřenými póry na dřevo, chrání fyzikálním a mechanickým působením proti hmyzu a plísním narušujícím dřevo. Také na dřevo v zastřešeném venkovním prostoru a dřevo ve vlhkých prostorách.

Technické vlastnosti: 

Preventivní účinek proti napadení plísněmi a hmyzem. Přípravek je rovněž vhodný k restaurování (zpevnění) starých dřev. Propustný pro vodní páry. Zamezí rozpoznání dřeva škůdci.

Barevný odstín: 

Světle okrový, kalný.

Složení: 

Voda, oxid hlinitý, oxid křemičitý, palmitát draselný, oxid hořečnatý, chlorid draselný, mastné kyseliny. Obsah VOC tohoto výrobku činí max. 1 g/l. Limitní hodnota EU činí max. 30 g/l (kategorie „h“ od 2010).

Podklad a příprava: 

Dřevěný povrch musí být pevný, čistý, bez mastnoty a prachu, neošetřený a savý. Vlhkost dřeva by měla činit 15 – 20 %. Před použitím nádobu dobře protřepte. Napadené dřevo by mělo být před ošetřením ohoblováno.

Zpracování: 
Nanášejte natíráním, stříkáním, máčením, resp. namočením v lázni. Okolní a povrchová teplota nad 15 °C. Při napadení dřeva hmyzem namočte pečlivě a kompletně všechny vyžrané otvory, případně aplikací jednorázového vstřiku.
 
A. Nanášecí metoda
  1. Nátěr, nástřik (jsou nutné minimálně 2 pracovní operace):
    Pro spolehlivý účinek je nutné nanést Přípravek proti broukům a plísním 130 dvakrát až třikrát. Trhliny musí být pečlivě ošetřeny nátěrem. V případě aplikace stříkáním je nutné počítat se ztrátami v důsledku tvorby aerosolu.
  2. Máčení, resp. resp. namočení v lázni. Musí být dodržena doba máčení min. 30 minut. Mokré a vlhké dřevo potřebuje dobu máčení až 24 hodin.
  3. V případě napadení červotoči:
    Všechny viditelné vyžrané otvory pečlivě a kompletně namočte Prostředkem proti červotočům 130.
 
B. Následné ošetření
Pokud má být povrch dodatečně ošetřen, dbejte na to, aby byl Přípravek proti červotočům 130 nanesen na celé ploše a zcela suchý. Případně odstraňte vykrystalizovaný materiál kartáčem nebo vlhkým hadříkem. Následné ošetření v interiéru pomocí všech LEINOS produktů na bázi oleje nebo vody, v exteriéru s použitím LEINOS výrobků odolných proti povětrnostním vlivům.
Doba schnutí: 

Následné ošetření po cca 24 hodinách, když je dřevo zcela suché.

Velikost balení a spotřeba: 

Nátěr, nástřik: cca 100 ml/m2 pro pracovní operaci. Jsou nutné minimálně 2 pracovní operace! - máčení, resp. namočení v lázni: cca 15 l/m3.

Objem plechovky Plocha
1l 10 m2
2,5l 25 m2
10l 100 m2
20l 200 m2

* průměrná spotřeba na jednu vrstvu

 K počítadlu spotřeby >>

 

Skladování a trvanlivost: 

Originálně uzavřené balení je stabilní minimálně 2 roky. Uchovávejte uzavřené na chladném a suchém místě, ale při teplotách nad nulou. Nádoby dobře uzavřete.

Likvidace: 

V souladu s místními, úředními předpisy. Suché zbytky výrobku mohou být předány do komunálního odpadu. Evropský katalog odpadu č.: EAK/EWC 08 01 20.

Ředící a čistící prostředky: 

Voda a LEINOS Rostlinné mýdlo 930.

Standardní věty o nebezpečnosti: 

Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

Uchovávejte mimo dosah dětí.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.