Rychle schnoucí a brousitelný základ 625

Impregnace a penetrace

Dobře brousitelný, vodový základ

Pro rychlé, vysoce odolné primární ošetření podkladu. Brání stékání následných olejových nátěrů k okrajům. Snižuje tmavnutí dřeva.

Oblast použití: 

Rychlé, vysoce odolné primární ošetření podkladů na všechen savý masivní dřevěný nábytek v interiéru.

Technické vlastnosti: 

Dobře brousitelný, vodový základ. Brání intenzivnímu tmavnutí při následném ošetření olejem, stejně jako stékání následných olejových nátěrů k hranám. Může být po krátké době schnutí zpracován s použitím Olejů LEINOS, jako např. LEINOS Tvrdý olej 240 nebo LEINOS Tvrdý olej speciál 245.

Barevný odstín: 

Nažloutlý. 

Složení: 

Voda, šelakový lak, etanol, potaš, metyl / benzisothiazolinon. Výrobek nepodléhá Směrnici Deco Paint.

Zpracování: 

Naneste tenkou vrstvu pomocí štětce nebo válečku a nechte vyschnout. Po cca 45 minutách povrch přebruste brusným papírem o zrnitosti 240.

Doba schnutí: 

Cca 45 minut, podle naneseného množství, druhu dřeva, teplotě a vlhkosti vzduchu.

Velikost balení a spotřeba: 

Cca 90 ml/m2, může se podle savosti podkladu lišit.

balení vystačí na...*
0,75l 7,5 m2
2,5l 25 m2

* Průměrná spotřeba na 1 vrstvu

K počítadlu spotřeby>>

 

Skladování a trvanlivost: 

Originálně uzavřené balení je stabilní minimálně 2 roky. Uchovávejte na chladném, suchém místě v uzavřené nádobě.

Likvidace: 

V souladu s místními, úředními předpisy. Suché zbytky výrobku mohou být předány do komunálního odpadu. Kód opadu: EAK/EWC 08 01 20.

Ředící a čistící prostředky: 

K naředění vody, k čištění použijte v případě potřeby navíc LEINOS Rostlinné mýdlo 930.

Standardní věty o nebezpečnosti: 

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Může vyvolat alergickou reakci.
Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Linka pomoci pro alergiky: +420 553 627 764