Lakový olej 251

Oleje a vosky

Vrchní olej, bohatý na pryskyřice, tvoří lesklý povrchový film.

Použití v místech s vysokým zatížením. Zvláště vhodné pro podlahy, schodiště, dveře a náročný nábytek.

Oblast použití: 

Pro rychlé, snadné, páru propouštějící, lesklé, olejové ošetření dřeva a jiných povrchů (například korek, kámen), a to zejména v oblastech s vysokým zatížením a sofistikovaný nábytek.

Technické vlastnosti: 

Tvrdý, vodu odpuzující nátěr, velmi odolný proti poškrábání. Paropropustný. Testováno podle DIN EN 71 odst.3 (bezpečnost hraček, migrace určitých prvků). Odolný proti slinám a potu podle DIN 53160.

Barevný odstín: 

Lesklý, transparentní, bezbarvý až mírně nažloutlý.

Složení: 

Lněný olej, tepelně upravená směs přírodních pryskyřic a polymerizovaného lněného oleje, polymerizovaná směs lněného a tungového oleje, estery přírodních pryskyřic, ricinový olej, isoalifáty, mikromletý přírodní vosk, oxidační katalyzátory - sušidla. Obsah VOC  400g/l. EU - limitní hodnota max. 700 g / l (kategorie "f" z roku 2010)

Podklad a příprava: 

Pro dosažení nejlepších výsledků se řiďte pokyny v technických listech všech použitých výrobků. Podklad musí být suchý, pevný, čistý, zbavený mastnoty a prachu. Před použitím dobře promíchejte!

Zpracování: 

Natíráním, válcováním, stříkáním, máčením, nebo aplikace jednokotoučovou leštičkou. Teplota prostředí a povrchu nad 15 °C.

Doba schnutí: 

Suchý přibližně po 12 hodinách. Přetíratelný další vrstvou po cca. 24 hodinách. Schnutí vyžaduje dostatečné množství vzduchu. Při zpracování a sušení produktu je proto nutné zajistit optimální cirkulaci čerstvého vzduchu!  V objektech bez pohybu vzduchu používejte ventilátor a tím zabráníte hromadění výparu!

Velikost balení a spotřeba: 

Spotřeba:1.vrstva cca 45 ml/m2, 2. vrstva cca 11 ml/m2, 3. vrstva cca 4 ml/m2. Nanášejte šetrně, předejdete zásahům do procesu sušení!

balení vystačí na...*
0,75l 16,5 m2
2,5l 55 m2
10l 222 m2
30l 666 m2

* průměrná spotřeba na jednu vrstvu


 K počítadlu spotřeby >>

 

Skladování a trvanlivost: 

V chladu, suchu a obal těsně uzavřený. Originální balení je stabilní nejméně 5 roků.

Likvidace: 

Pouze zaschnuté zbytky produktu mohou být hozeny do komunálního odpadu! Při likvidaci plechovek postupujte podle platných předpisů.
Odpadový kód: EAK/EWC 08 01 11.

Ředící a čistící prostředky: 

LEINOS Ředidlo 200. Produkt je připravený k přímému zpracování bez ředění.

GISCODE: 

Ö 60

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání..
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Obsah i nádobu správně recyklujte.
Výrobkem nasáklé a nevyschlé pracovní potřeby jako například čisticí textilie, houby, brusný prach apod. uchovávejte ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ponořené ve vodě a potom je odstraňte. Jinak je možnost samovznícení kvůli obsahu rostlinného oleje. Produkt samotný není samovznětlivý.
Při sušení zajistěte  dostatečné větrání.
Použité přírodní suroviny mohou při sušení způsobit atypické vůně.
Při použití stříkacího zařízení používejte schválenou dýchací ochrannou masku. Při broušení používejte prachovou masku.

Ü-značka