Venkovní vodou ředitelná barva 855

Laky

Chrání všechny neošetřené dřevěné konstrukce v exteriéru

Oblast použití: 

Matný nátěr, bez rozpouštědel, na všechny neošetřené dřevěné konstrukce v exteriéru. Vhodný na neobroušené dřevo. Neaplikujte na dubové dřevo!

Technické vlastnosti: 

Dobrá krycí schopnost. Paropropustná. Snadně renovovatelná. S ochranným filmem proti zamodrání.

Barevný odstín: 

014 Žlutá kukuřičná, 057 Švédská červeň

Složení: 

Voda, lněný olej, žitná mouka, bentonit, síran železnatý, pigmenty oxidu železa, oleát draselný, jodo-propynyl-butyl-karbamát, sušidla. Obsah VOC tohoto výrobku činí max. 1 g/l. Limitní hodnota EU činí max. 30 g/l (kategorie a od 2010).

Podklad a příprava: 

Podklad musí být suchý, pevný, čistý, bez mastnoty a prachu a nesmí být savý. Neošetřené, drsné dřevo předem vykartáčujte.

Zpracování: 

Podklad musí být suchý, pevný, savý, čistý, bez pryskyřic a prachu. Naneste nátěrem při okolní a povrchové teplotě nad 10 °C. Výrobek je připraven k přímému použití. Před použitím pečlivě zamíchejte!

Doba schnutí: 

Při 20 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu: suchý proti prachu po cca 2 hodinách. Suchý a přetíratelný po cca 24 hodinách.

Velikost balení a spotřeba: 

Cca 55 - 85 ml/m2 na nátěr hoblovaného, resp. broušeného dřeva. V případě silně drsného dřeva je spotřeba mírně větší. Nanášejte šetrně, zabráníte tak chybám při sušení!

balení vystačí na...*
2,5l 35,5 m2
10l 140 m2

* Průměrná spotřeba na jednu vrstvu

K počítadlu spotřeby >>

 

Skladování a trvanlivost: 

Skladujte v chladu a suchu. Originální neotevřené balení je trvanlivé minimálně 2 roky. Otevřené nádoby dobře uzavřete, zbytky přeplňte do menších nádob.

Likvidace: 

V souladu s místními, úředními předpisy. Suché zbytky výrobku mohou být předány do komunálního odpadu. Katalogový klíč odpadu EAK 08 01 20. 

Ředící a čistící prostředky: 

Nařeďte až 20 % vody. K čištění použijte vodu a Intenzivní čistič LEINOS 935. V případě tvrdošíjného znečištění můžete použít Ředidlo LEINOS 200.

GISCODE: 

M-KH01

Zvláštní upozornění: 

Barevné odstíny a jejich barevný vzhled jsou nestálé. V závislosti na šarži, podkladu a způsobu nanášení jsou možné odchylky. Proschlý originální barevný odstín se odlišuje od čerstvého barevného odstínu, který se nachází v balení. Je tedy nezbytně nutné provést zkušební nátěr s porovnáním barvy. Smíchejte vzájemně různé šarže stejného barevného odstínu.

Standardní věty o nebezpečnosti: 

Obsahuje Iodo-2-propynyl-butylcarbamate. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsah účinné látky: Iodo-2-propynyl-butylcarbamate <0,6%
Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Linka pomoci pro alergiky: +420 553 627 764
Baua-Nr.: N-47193