Přírodní latexové lepidlo 720

Lepidla

Vodouředitelné disperzní lepidlo na bázi přírodního latexu.

Vhodné pro korek, linoleum a koberce.

Oblast použití: 

Přírodní lepidlo je vhodné pro lepení následujících podlahových krytin: nenatřený rub korkových podlah, linoleum s jutovým podkladem, přírodní korkové linoleum, vlněné plsti, vláknité desky na bázi celulózy (např. sololit, sololak), dřevovláknité desky, textilní podlahové krytiny s textilním nebo latexovým podkladem z latexové pěny, vpichované podlahoviny a podlahoviny z přírodního kaučuku.
Tímto lepidlem nesmí být lepeny: PVC podlahoviny, dýhované korkové dlaždice a korkové parkety s hustotou menší než 480 kg/m2.

Technické vlastnosti: 

Disperzní lepidlo je vyrobeno z přírodní latexové pryskyřice. Je vodouředitelné a je vhodné pro instalaci podlahových krytin, taky na podlahy s podlahovým vytápěním.
Lepidlo je v souladu s DIN 53269, 53275 a 54324. Je vhodné i pod židle s kolečky.

Složení: 

Voda, přírodní latex, estery přírodních pryskyřic, mastek, odpěňovače, křemelina, škrob, kasein, konzervační mikrobicidní a fungicidní látka: Benzisothiazolinon. (Tento produkt nepodléhá nařízení o obsahu těkavých organických látek).

Podklad a příprava: 

Podklad musí odpovídat DIN 18365, to znamená že musí být rovný, suchý, zbavený prachu, nečistot a mastnoty a musí být bez trhlin. Vysoce savé nebo písčité plochy předem natřete zředěným lepidlem. Litý asfalt a anhydritové potěry musí být vyrovnány. Podklady pro korkové parkety a linoleum jsou většinou vyrovnány. Samotné korkové desky před montáží vyjměte z uzavřeného obalu a nechejte 24 hod. aklimatizovat v prostoru montáže (při pokojové teplotě min. 18°C, rel. vlhkosti max. 65%). Staré podlahové krytiny nejsou vhodné jako podklad.

Zpracování: 

Lepidlo přírodní pryskyřice se nanáší v dodané konzistenci zubovou stěrkou B2 / B3 rovnoměrně na zemi. Podlahovou krytinu ihned položte do lepidla a rovnoměrně ji přitlačte. Skvrny od lepidla je nutné ihned odstranit vodou. Korkové parkety a linoleum je potřeba 30 - 60 min. válcovat přítlačným víceválečkovým válcem na podlahoviny který ideálně kopíruje podlahu.
Před lepením musí být linoleum jeden den aklimatizováno, aby se přizpůsobilo podmínkám v konkrétní místnosti.

Velikost balení a spotřeba: 

Základní nátěr podlahy zubovou špachtlí B2: 350 - 400 g/m2 . Nenatřené a vysoce savé podklady stejně jako strukturovanější rubové strany: 400 - 450 g/m2 se zubovou špachtlí  B3.

balení vystačí na...*
1kg 2,5 m2
3kg 10 m2
10kg 33 m2

* průměrná spotřeba na jednu vrstvu

k počítadlu spotřeby >>

 

Skladování a trvanlivost: 

V chladu a suchu, ale ne v mrazu. Otevřené obaly dobře uzavřete!

Likvidace: 

Prázdné obaly vytřete štětcem a potom odevzdejte v recyklačních centrech nebo ve sběrných dvorech. Zbytky lepidla nechejte vyschnout a potom ho můžete odstranit s domácím odpadem. Odpadový kód (EAK) 08 04 10

Ředící a čistící prostředky: 

Lepidlem nasáklé nebo potřísněné pracovní pomůcky čistěte vodou ihned po použití. Zbylé již vyschlé potřísnění lepidlem odstraňte ředidlem.

GISCODE: 

D 1

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

Obsahuje 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.
Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, nepřetržité telefonní spojení: 224 919 293, 224 915 40