Emulze pro pravidelnou péči 925

Péče

Pro pravidelnou péči o voskované, olejované povrchy

Působí antistaticky. Velmi dobře leštitelná - propůjčuje povrchům matný lesk.

Oblast použití: 

Emulze k pravidelné péči o voskované, olejované povrchy, obzvláště na nábytek. Působí antistaticky. Propůjčuje povrchům matný lesk.

Technické vlastnosti: 

Z přírodních surovin, chrání všechny olejované, voskované a lakované plochy proti nečistotám a mechanickému otěru. Po krátké době schnutí vytvoří hedvábně matný povrch, dobře leštitelný. Ošetřené plochy budou osvěženy, zůstanou difúzně otevřené a odpuzují nečistoty.

Složení: 

Voda, karnaubský vosk, mikrovosk, metylcelulóza, rostlinný emulgátor, benzisothiazolinon.

Zpracování: 

K osvěžení nábytkových ploch nanášejte nezředěné. Na podlahy naneste Emulzi pro pravidelnou péči naředěnou (25 ml v 5 l voda). Po vyschnutí vyleštěte.

Velikost balení a spotřeba: 
Balení Vystačí na... *
1l Podle aplikace

*průměrná spotřeba na 1 vrstvu

Skladování a trvanlivost: 

Uchovávejte na chladném místě, ale při teplotách nad nulou. Láhve po použití dobře uzavřete.

Likvidace: 

Nádoby vyprázdněte, a poté předejte do sběrny recyklační sběrny. Kód opadu: EAK 07 06 01

GISCODE: 

GHO

Standardní věty o nebezpečnosti: 

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Může vyvolat alergickou reakci.
Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Linka pomoci pro alergiky: +420 553 627 764